Reklamation

För oss på Best Försäkring AB är det viktigt att du som kund är nöjd. Vi vill att du skall känna att du erhåller det du förväntar dig i din affärsrelation med oss. Är du av någon anledning missnöjd med en tjänst som Best Försäkring AB levererat är det nödvändigt att du hör av dig så snart som möjligt. Det gör att vi kan förbättra vårt samarbete och vår service till dig.

Om du är missnöjd med ett råd du fått, bör du i första hand vända dig till den medarbetare på Best Försäkring AB som du haft kontakt med i ärendet.
I andra hand kontaktar du Best Försäkring ABs reklamationsansvarige skriftligen, per post eller mail.

Om du vill anmärka på en tjänst eller ett råd skall detta göras på blankett Reklamationer. Du bör även bifoga kopior på relevanta handlingar.

Informationsblad reklamationer

Anmälningsblankett reklamationer

Best Försäkring AB följer Finansinspektionens allmänna klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter, FFFS 2002:23.