Olycksfallsförsäkring

Ta reda på vad du ska betala för försäkringen genom att fylla i ditt personnummer nedan och klicka på ’Nästa steg’. Nere till vänster kan du också klicka fram all dokumentation och skriva ut. Du förbinder dig inte till något köp förrän du signerar med BankID i fjärde och sista steget. Ingen personlig information skickas till oss om du avbryter köpet innan signering.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringens syfte är att lindra de ekonomiska följderna vid en olycksfallsskada. Försäkringen lämnar ersättning för kostnader samt bestående invaliditet (nedsatt funktionsförmåga) i samband med skada. Invaliditetsersättningen är  den klart viktigaste ingrediensen. Försäkringen gäller dygnet runt utan självrisk.

Av största vikt är att få en kostnadseffektiv lösning anpassad med god kvalitet med möjlighet till individuell anpassning.

Viktigt är att försäkringen ger ett grundskydd och inte är heltäckande. För ytterligare försäkringsskydd kontakta oss på 031-83 13 30 eller email info@nordicinsurance.se.

Du har alltid möjlighet att kontakta oss vid frågor eller om du vill ha telefonsupport när du tecknar försäkringen.