Livförsäkring Bas

Ta reda på vad du ska betala för försäkringen genom att fylla i ditt personnummer nedan och klicka på ’Nästa steg’. Nere till vänster kan du också klicka fram all dokumentation och skriva ut. Du förbinder dig inte till något köp förrän du signerar med BankID i fjärde och sista steget. Ingen personlig information skickas till oss om du avbryter köpet innan signering.

Livförsäkring Bas

är en av de viktigaste försäkringarna att ha. Speciellt viktigt är när man har barn och en lång försörjningsplikt eller vid en stor investering i exempelvis ett hus som är belånat. Försäkringen utfaller vid alla typer av dödsfall som ett engångsbelopp till insatt förmånstagare.

Försäkringarna är inte specifikt kopplat till ditt bolån. Du kan byta långivare utan att försäkringen sägs upp. Priset stiger ju äldre du blir. Större livförsäkringsbelopp kräver i regel mer ingående frågor avseende nuvarande hälsa vid tecknandet därav finns fördelar att starta i tidig ålder. Ömsesidiga livförsäkringar är i de flesta fall nödvändiga i ett parförhållande.

I det flesta fall finns ett efterlevandeskydd TGL i avtalsbaserade försäkringar. Du bör förbättra detta försäkringsskyddet om du har barn och lån på ditt hus/lägenhet.

Viktigt är att försäkringen ger ett grundskydd och inte är heltäckande. För ytterligare försäkringsskydd kontakta oss på 031-83 13 30 eller email info@nordicinsurance.se.

Du har alltid möjlighet att kontakta oss vid frågor eller om du vill ha telefonsupport när du tecknar försäkringen.