Om oss

Om oss

Best försäkring ingår i försäkringsförmedlare företaget Nordic Insurance & Benefits AB och har tillstånd av Finansinspektionen att förmedla livbaserade försäkringar

Bakgrund

Nordic Insurance arbetar kontinuerligt med att hitta bra försäkringserbjudande. Vi scannar av marknaden och analyserar och upphandlar olika erbjudande från försäkringsbolag. Nordic Insurance arbetar ständigt för att du som kund skall få, ett över tid, bra pris på försäkrings- och pensionsprodukter. Ditt syfte med att anlita oss är att du kontinuerligt får uppdaterade information och ett optimalt erbjudande över tid.

Nordic Insurances upphandlingar och analyser görs på flertalet försäkringsbolag och banker beroende på vilka produkter som förmedlas. Urvalet av försäkringsgivare för vår analys är Skandia, Länsförsäkringar, Movestic, SPP, SEB, Folksam, Lloydds, Euro Accident, Nordeuropa samt Danica.

Analysen grundar sig på kvalitativa faktorer som villkor, omfattningen samt pris över tid.
Viktigt att notera: Nordic Insurance analyser grundar sig inte på opartisk analys då ett begränsat antal leverantörer har använts.

Utifrån dessa urvalskriterier så har vi valt First Insurance som försäkringsgivare för betalskyddsförsäkringen.

Stor vikt läggs också på att få försäkringen anpassad till kundens personliga förutsättningar. En bedömning görs alltid individuellt för varje kund för att säkerställa att erbjuden produkt är passande på såväl lång som kort sikt.

Du tecknar avtalet med fullt arbetsförhet vilket innebär att du inte lämnar någon hälsodeklaration. Om annat inte framgår av försäkringsbeskedet, gäller försäkringen inte för någon befintlig åkomma, varmed avses åkomma som har varit journalförd, behandlad eller känd av den försäkrade innan försäkringen började gälla. Du intygar även att du inte har varit sjukskriven mer än 5 dagar i följd under det senaste året.

Faktablad har överlämnats. Intressekonflikt finns när Nordic Insurance får ersättning på premien. Förmedlarersättning är 15 % på premien. Förmedlarersättningen ger inte dig som kund någon extra kostnad.

Syfte, motivering och viktig fakta

Syftet med erbjudandet är att få tillgång till en kostnadseffektiv och långsiktigt betalskyddsprodukt. Försäkringsbolag har valts ut med tanke på att vara branschledande med ett stort fokus på kunden. Prisvärdhet skall finnas över tid på de beskrivna produkterna.

© Copyright - Nordic Insurance & Benefits AB | Produced by C|C