Bolåne- & livförsäkring

Bolåne- & livförsäkring är en av de viktigaste försäkringarna för dig och din familj att ha. Speciellt viktigt är när man har barn och en lång försörjningsplikt eller när du har gjort en stor investering i exempelvis ett hus som är belånat. 

Försäkringen utfaller vid alla typ av dödsfall som ett engångsbelopp till insatt förmånstagare.

Försäkringarna är inte specifikt kopplat till ditt bolån. Du kan byta långivare utan att försäkringen sägs upp. Priset stiger ju äldre du blir. 

Det går att teckna försäkringen på två sätt: 
- Mot hälsodeklaration 
- Mot intyg om ”fullt arbetsför”

Viktigt vid tecknandet är att du inte har haft någon diagnos på cancer innan tecknandet. Försäkringen blir då ogiltig. Du har möjlighet att teckna valfria beloppsnivåer nedan mot hälsobegreppet fullt arbetsför/ förenklad hälsa:

Om du vill veta mer eller vill teckna försäkringen, fyll i formuläret nedan och skicka. Du kan också ringa 031 760 70 15 så hjälper vi dig.

2 + 2 = ?