Bo kvar – Dödsfall

Ta reda på vad du ska betala för försäkringen genom att fylla i ditt personnummer nedan och klicka på ’Nästa steg’. Nere till vänster kan du också klicka fram all dokumentation och skriva ut. Du förbinder dig inte till något köp förrän du signerar med BankID i fjärde och sista steget. Ingen personlig information skickas till oss om du avbryter köpet innan signering.


Bo Kvar – Dödsfall

Försäkringen ger dig  en grundläggande skydd vid dödsfall på 1 000 000.-. Du får även ett skydd vid sjukskrivning/arbetslöshet.

Om det som inte får hända händer så har du och din familj ett grundskydd.

Snabbfakta

  • Dödsfallsersättning betalas ut med ett engångsbelopp på 1 000 000.-.
  • Utfaller vid dödsfall  100% sjukskrivning, 100% arbetslöshet:
    • Ersättning betalas ut efter en karenstid 30 dagar vid arbetsoförmåga
    • Ersättning betalas ut efter en karenstid 30 dagar vid arbetslöshet
  • Försäkringen tecknas mot fullt arbetsförhet – se vidare definition i ansökan.
  • Maximalt belopp 8 000.- per månad i 12 månader. Minimibelopp är 1 000.- per månad.
  • Ersättningen betalas ut månaden efter skadetillfället månadsvis i efterskott.
  • Ersättningen betalas ut från Dag 1.

Viktigt är att försäkringen ger ett grundskydd och inte är heltäckande. För ytterligare försäkringsskydd kontakta oss på 031-83 13 30 eller email info@bestforsakring.se.

Du har alltid möjlighet att kontakta oss vid frågor eller om du vill ha telefonsupport när du tecknar försäkringen.